Şərh

Şahdağ Milli Parkında, Böyük Qafqaz dağlarının yamaclarında yerləşən “Shamakhi Palace Sharadil” otel kompleksində yerləşən personal yataqxananın  Kanalizasiya Sisteminin çəkilməsi işləri də " Bakı EE Təmir Tikinti" MMC tərəfindən 2020-ci ildə həyata keçirilib.

İşləein icrası:

Yağış suyu sistemində Koruge borular, fittingsleri və beton quyular istifadə olunacaq. Tikinti sahəsindəki anbarımıza . borular, fittingsler və beton quyular alınır. Torpaq altında olan borular

layihəyə uyğun SN8 olacaqdır.  Verilmiş plana görə boru keçən sahələr işarələnir, iş başlayacaq sahə təyin olunur. İşarələnmiş ərazilər xüsusi texnika ilə V şəkilli qazılır. Borunun yatağı layihədə göstərilən səviyyədən qazılaraq kipləşdirilir. Bundan sonra minimum 15sm qum ilə dolğu olunur və kipləşdirilir. Dolğu kipləşdirildikdən sonra boru layihədəki səviyyəsinə görə montaj olunur. Boru montajı bitdikdən sonra borunun üst səviyyəsinə qədər yenidən qum ilə doldurulur və kipləşdirilir. Borunun layihədəki səviyyəsində heç bir dəyişiklik olmadığı son dəfə cihaz vasitəsilə yoxlandıqdan sonra üstü örtülür. Boru üzərinin örtülmə prosesi də hər 0.2 metr torpaq dolğudan sonra kipləşdirici vasitəsilə kipləşdirilərək həyata keçirilir.  Lyukların qoyulması zamanı ilk olaraq lyukun alt hissəsi hamarlanır. Lyuku qoymamışdan öncə ora 15-20sm xırda daşlarla dolğu olunur.  Lükların oturacağı 15sm qalınığına armaturlanıb və betonlanır. Dolğudan sonra ilk olaraq lyukun daban hissəsi, daha sonra isə lazım olan səviyyəni alana qədər bilərziklər qoyulur. Lyukun beton hissəsinin montajı bitdikdən sonra bilərziklər arası məsamələr doldurulmalıdır. Bundan sonra beton lyuklar çöldən və daxildən izolyasiya olunaraq hazır hala gətirilir. Bağlantıların sınaqdan keçiriləcəyi boru xəttin boyunca yoxlanıldığından əmin olunmalıdır.

Kolektorun hər iki ucundakı havalığ deliklərinə bağlayıb, kalibrli təzyiq ölçənləri və havalığ deliklərini quraşdıracaq. Su nasosunu nasos üçün kollektora qoşulur.Borunu suynan doldurub kolektordan, havalığı açıq saxlayacaqdır. Su dolduqda havalığı bağlıyın və nasosdan su verməyə baştıyacaqdır. Təzyiqi işçi təzyiqindən 1,5 qat artırmaq lazımdır. Bir su sızıntısı varsa, suyu borulardan töküb və fitinqlərdə və ya lazım olduqda düzgün birləşmələr edecəkdir. Müşavir tərəfindən testi və şahidi müvəffəqiyyətlə başa vurduqdan sonra test təzyiqi yavaşca buraxılacaqdır. Test və istismara veriləcək bütün şəxslərin kifayət qədər səlahiyyətli olduğundan əmin olub. Hidrostatik sınaq avadanlığı kalibrlənmiş və sertifikatlaşdırılmış olmalıdır. Sistemə təzyiq etməzdən əvvəl bütün boru xəttin sızması üçün yoxlanılmalıdır. Test üçün istifadə olunan su qurudulmalı və ya təhlükəsiz bir şəkildə atılmalıdır.

Bütün sınaq aktları və tələb olunan sənədlər sifarişçiyə təqdim olunmuş və lazımi şəkildə təhvil-təslim işləri yekunlaşdırılmışdır.

Müştəri adı

PMD Group MMC

Müştəri şirkəti

PMD Group MMC

Layihə başladı

2023-04-14

Layihə bitdi

2023-04-14

Müştəri şərhi