Şərh

Şərq Bazarı qaz təchizatı layihəsi çərçivəsində  metal və polietilen borulardan istifadə olunmuşdur.  Beləki , Layihələndirilən «ГOCT 10704-91» standartlarına seçilmiş Ø108x4.0 mm-lik orta tazyiqli qaz xətti öz başalanğıcını Ø 110x6.6 mm-lik polietilen boru ilə mövcud Ø 160 mm-lik orta təzyiqli yeraltı polietilen qaz kəmərindən götürür. Birləşdikdən sonra borunun üzərində qazın tazyiqini aşağı salmaq üçün qaz tənzimləyici (P lbar, P 0,04bar) və qaz işlədicilərinin qaz sərfiyyatını ölçmək üçün "G-250" tipli qaz sayğacı quraşdırılır. Birləşmə nöqtəsində, tənzimləyicinin girişində və çıxışında siyirtmələrin quraşdırılması nəzərdə tutulmuşdur. Sayğacdan sonra Ø 108x4.0 mm-lik aşağı təzyiqli yerüstü qaz kəməri metaldan-polietilenə keçirilərək yer altına salınır və PE Ø 110x6.6 mm-lik aşağı təzyiqli boru ilə yeraltı xəndəkdə borunun üstünə qədər h-1.0 dərinliyində olmaqla quraşdırılır. Montaj edilmiş borulardan 32 mm-lik boru  vasitəsilə sayğacların çıxışı üçün kollektorlarlar yığılır, üzərində sayğaclar üçün borucuqlardan çıxışlar verilir, sonra isə xüsusi yağlı kəndirlə bağlayıcı ventil və ya kranlar bağlanılır, sayğacın giriş hissəsi hazırlanır. Layihələndirilən Ø108x4,0mm - lik ( ГOCT 10704-91 ) qaz xətti mövcud  PE Ø160mm - lik orta təzyiqli qaz kəmərinə qaynaq vasitəsi ilə birləşdirilir . Birləşdikdən sonra borunun üzərində qazın təzyiqini aşağı salmaq üçün qaz tənzimləyici ( Pg < 1bar , Pç - 0,04bar ) və qaz işlədicilərinin qaz sərfiyyatını ölçmək üçün “ G - 250 " tipli qaz sayğacı quraşdırılır . Birləşmə nöqtəsində , tənzimləyicinin girişində və çıxışında siyirtmələrin quraşdırılması nəzərdə tutulmuşdur . Sayğacın çıxışından sonra aşağı təzyiqli  Ø108x4,0mm - lik qaz xətti yolu H = 5,0m  hündürlükdə dayaqlar üzərində keçir . Yolu keçdikdən sonra boru , yolun kənarı ilə yeraltı obyektin ərazisinə daxil olaraq divardan dıik açılaraq giliz vasitəsilə qazanxanaya daxil olur. Qazanxananın yanında borunun üzərində siyirtmə və elektromaqnit bağlayıcı klapan quraşdırılır . Ø108x4,0mm - lik boru H = 2,8m səviyyəyə qaldırılır və qazanxanaya daxil olaraq aparılır və qapayıcı ilə qapanır . Sayğacın quraşdırılması Azəriqaz İB tərəfindən həyata keçirilmişdir.

Müştəri adı

PMD Projects MMC

Müştəri şirkəti

PMD Projects MMC

Layihə başladı

2021-12-14

Layihə bitdi

2022-02-01

Müştəri şərhi