Şərh


2018-ci ildə gözəl mənzərəsi olan 5 ulduzlu Şamaxı -Şərədil otelin yenidən qurulması layihəsində  kanalizasiya və yağış suları (drenaj) sistemləri tam yenidən qurulmuşdur. Otel ərazisində böyük təmizləyici qurğu  quraşdırılmışdır hansı ki, bu qurğu 980 nəfər personalın çirkab sularını 100% texniki suya çevirmək qabiliyyətinə malikdir. Bunun təsdiqi üçün istifadədən sonra qurğudan götürülmüş su nümunələri Ekologiya vı Təbii Sərvətlər Nazirliyinin iştirakı ilə Azərsu ASC-nin ixtisaslaşdırılmış labaratoriyasında sınaqdan keçmiş və yüksək nəticə  əldə etmişdir. Bu isə bizim PMD groupda şirkət olaraq yüksək keyfiyyətli işimizin bariz nümunəsi kimi  təqdirə layiq görülür. İstisu otelinə Bakı-Astara-İran respublikası yolundan gedən magistraldan yeni çəkilən yolun keçəcəyi sahəyə deşən 1000 mm-lik yeni boruyla  əvəz edilmişdir və ARDNŞ (SOCAR) səviyyəsində bütün növ testlərdən keçərək müvəffəqiyyətlə istismara verilmişdir

Müştəri adı

Müştəri şirkəti

Layihə başladı

Layihə bitdi

Müştəri şərhi